Alleen het beste vlees, zo tot de deur.

0 product(en) - €0,00

Disclaimer & privacy

Disclaimer

Deze website van Wonderfull Web B.V. waaronder de handelsnaam 'De Vleesboerderij' valt; nu verder De Vleesboerderij te noemen, dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De Vleesboerderij besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de informatie en gegevens van deze website te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. De Vleesboerderij behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze website van De Vleesboerderij behelst generlei aanbod van De Vleesboerderij aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan De Vleesboerderij tot het aangaan van welke overeen-komst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van De Vleesboerderij noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van De Vleesboerderij ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met De Vleesboerderij.

De Vleesboerderij aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. De Vleesboerderij aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van De Vleesboerderij of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

De website van De Vleesboerderij is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vleesboerderij. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van De Vleesboerderij in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

Het KvK-nummer van Wonderfull Web B.V. en handelsnaam De Vleesboerderij is: 56625766.

Privacy Policy

De Vleesboerderij is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die u via de website www.devleesboerderij.nl aan De Vleesboerderij verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een online account, plaatsen van een bestelling, of anderszins. Wij nemen de privacy van al onze klanten serieus.

De Vleesboerderij garandeert zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacyregelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze gegevens worden enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden zijnde:

 • aanmaken online 'De Vleesboerderij' account;  
 • online bestellen;
 • digitale nieuwsbrief aanvragen, wijzigen en opzeggen;
 • faciliteren van het online beheer van uw verstrekte gegevens;
 • persoonsgebonden marketingactiviteiten;
 • marketinganalyse;
 • statistische analyse van bezoek- en klikgedrag van online bezoekers o.b.v. IP adressen;
 • optimaliseren van de inrichting van de website.

Naast de door u verstrekte Klantgegevens via onze website, zullen wij ook de onderstaande gegevens opslaan:

 • IP adres;
 • Doel en/of aantal van uw bezoeken aan de website;
 • Route, de door u bezochte pagina's en klikgedrag.

De Vleesboerderij koppelt deze gegevens niet aan persoonlijk identificeerbare informatie. De gegevens gebruikt De Vleesboerderij voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website en ter optimalisatie van de inrichting van de website en haar dienstverlening. De Vleesboerderij beveiligt uw persoonsgegevens tegen verlies en/of wijziging door gebruik te maken van adequate IT maatregelen ten aanzien van beveiliging en toegang.

Uw Klantgegevens worden op verzoek verwijderd (van de website) en daarmee is ook de registratie bij de website door u beëindigd. Na deze beëindiging kunt u geen gebruik meer maken van bepaalde onderdelen van de website. Indien u zich wederom wilt aanmelden zult u zich opnieuw moeten inschrijven via de website.

Op de website maken wij gebruik van cookies voor het opslaan van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor statistische analyse van het bezoek- en klikgedrag op de website. Een cookie is een tekstbestand dat onder meer wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over het gebruik van deze website. Met deze cookies kunnen we u bij een volgende bestelling sneller en gerichter van dienst zijn. Alle gangbare web browsers kunnen dusdanig worden ingesteld dat u als gebruiker alleen cookies accepteert na bevestiging of dat cookies volledig worden geweigerd. Deze cookies zijn enkel voor het gebruik van De Vleesboerderij, wij zullen het gebruik ervan onder geen beding delen met andere organisaties.

Uw gegevens worden niet voor enig ander doel aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

U heeft als klant het recht tot inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens en op het wijzigen van deze gegevens. U bent als klant te allen tijden bevoegd om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met De Vleesboerderij in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met De Vleesboerderij.